Thông tin truyện

Anh Hùng Xạ Điêu

Tác giả:

Kim Dung

Thể loại:

Kiếm hiệp

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

1233

Anh Hùng Xạ Điêu

Xạ điêu anh hùng truyện là một trong những tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung được đánh giá cao, được Hương Cảng Thương Báo xuất bản năm 1957. Đây là tiểu thuyết đầu tiên của Xạ Điêu Tam Bộ Khúc. Kim Dung đã chỉnh sửa tất cả các tác phẩm của mình bao gồm tiểu thuyết này vào những năm 1970 và một lần nữa vào những năm 2000.

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Anh Hùng Xạ Điêu – Chương 1 – Tai Họa Bất Ngờ 03/03/2018
2 Anh Hùng Xạ Điêu – Chương 2 – Giang Nam Thất Quái 03/03/2018
3 Anh Hùng Xạ Điêu – Chương 3 – Gió Cát Sa Mạc 03/03/2018
4 Anh Hùng Xạ Điêu – Chương 4 – Hắc Phong Song Sát 03/03/2018
5 Anh Hùng Xạ Điêu – Chương 5 – Cung Loan Bắn Điêu 03/03/2018
6 Anh Hùng Xạ Điêu – Chương 6 – Nghi Trận Đầu Non 03/03/2018
7 Anh Hùng Xạ Điêu – Chương 7 – Tỉ Võ Chiêu Thân 03/03/2018
8 Anh Hùng Xạ Điêu – Chương 8 – Chứng Tỏ Bản Lĩnh 03/03/2018
9 Anh Hùng Xạ Điêu – Chương 9 – Thương Sắt Cày Hư 03/03/2018
10 Anh Hùng Xạ Điêu – Chương 10 – Oan Gia Gặp Gỡ 03/03/2018
11 Anh Hùng Xạ Điêu – Chương 11 – Trường Xuân Nhận Thua 03/03/2018
12 Anh Hùng Xạ Điêu – Chương 12 – Kháng Long Hữu Hối 03/03/2018
13 Anh Hùng Xạ Điêu – Chương 13 – Phế Nhân Ngũ Hồ 03/03/2018
14 Anh Hùng Xạ Điêu – Chương 14 – Đảo Chủ Đào Hoa 03/03/2018
15 Anh Hùng Xạ Điêu – Chương 15 – Thần Long Bái Vĩ 03/03/2018
16 Anh Hùng Xạ Điêu – Chương 16 – Cửu Âm Chân Kinh 03/03/2018
17 Anh Hùng Xạ Điêu – Chương 17 – Song Thủ Hổ Bác 03/03/2018
18 Anh Hùng Xạ Điêu – Chương 18 – Ba Cái Đề Thi 03/03/2018
19 Anh Hùng Xạ Điêu – Chương 19 – Sóng To Cá Mập 03/03/2018
20 Anh Hùng Xạ Điêu – Chương 20 – Lén Sửa Kinh Văn 03/03/2018
21 Anh Hùng Xạ Điêu – Chương 21 – Đá Nặng Ngàn Cân 03/03/2018
22 Anh Hùng Xạ Điêu – Chương 22 – Cưỡi Cá Ngao Du 03/03/2018
23 Anh Hùng Xạ Điêu – Chương 23 – Đại Náo Cấm Cung 03/03/2018
24 Anh Hùng Xạ Điêu – Chương 24 – Mật Thất Trị Thương 03/03/2018
25 Anh Hùng Xạ Điêu – Chương 25 – Quán Nhỏ Hoang Thôn 03/03/2018
26 Anh Hùng Xạ Điêu – Chương 26 – Thề Mới, Hẹn Cũ 03/03/2018
27 Anh Hùng Xạ Điêu – Chương 27 – Trước Đài Hiên Viên 03/03/2018
28 Anh Hùng Xạ Điêu – Chương 28 – Trên Ngọn Thiết Chưởng 03/03/2018
29 Anh Hùng Xạ Điêu – Chương 29 – Gái Ẩn Đầm Tối 03/03/2018
30 Anh Hùng Xạ Điêu – Chương 30 – Nhất Đăng Đại Sư 03/03/2018
31 Anh Hùng Xạ Điêu – Chương 31 – Khăn Gấm Uyên Ương 03/03/2018
32 Anh Hùng Xạ Điêu – Chương 32 – Sông To Thác Hiểm 03/03/2018
33 Anh Hùng Xạ Điêu – Chương 33 – Nạn Lớn Ngày Sau 03/03/2018
34 Anh Hùng Xạ Điêu – Chương 34 – Biến Cố Trên Đảo 03/03/2018
35 Anh Hùng Xạ Điêu – Chương 35 – Trong Miếu Thiết Thương 03/03/2018
36 Anh Hùng Xạ Điêu – Chương 36 – Đại Quân Tây Chinh 03/03/2018
37 Anh Hùng Xạ Điêu – Chương 37 – Trên Trời Rơi Xuống 03/03/2018
38 Anh Hùng Xạ Điêu – Chương 38 – Mật Lệnh Cẩm Nang 03/03/2018
39 Anh Hùng Xạ Điêu – Chương 39 – Thị Phi Thiện Ác 03/03/2018
40 Anh Hùng Xạ Điêu – Chương 40 – Hoa Sơn Luận Kiếm 03/03/2018