Thông tin truyện

Cẩm Dạ Lai Phủ

Tác giả:

Huyền Mật

Thể loại:

Bishounen

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Đang cập nhật

Lượt xem:

345

Cẩm Dạ Lai Phủ

Truyện ngôn tình của Huyền Mật luôn mang lại cho độc giả những cái nhìn đầy chân thật, có chút lưu luyến và xót xa, vị mặn vừa đủ để tựa truyện trở nên cuốn hút hơn bao giờ hết. Và Cẩm Dạ Lai Phủ là một truyện ngôn tình như thế, các bạn hãy cùng đọc và viết cảm nhận nhé!

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 01 07/03/2018
2 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 02 07/03/2018
3 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 03 07/03/2018
4 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 04 07/03/2018
5 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 05 07/03/2018
6 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 06 07/03/2018
7 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 07 07/03/2018
8 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 08 07/03/2018
9 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 09 07/03/2018
10 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 10 07/03/2018
11 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 11 07/03/2018
12 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 12 07/03/2018
13 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 13 07/03/2018
14 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 14 07/03/2018
15 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 15 07/03/2018
16 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 16 07/03/2018
17 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 17 07/03/2018
18 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 18 07/03/2018
19 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 19 07/03/2018
20 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 20 07/03/2018
21 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 21 07/03/2018
22 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 22 07/03/2018
23 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 23 07/03/2018
24 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 24 07/03/2018
25 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 25 07/03/2018
26 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 26 07/03/2018
27 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 27 07/03/2018
28 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 28 07/03/2018
29 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 29 07/03/2018
30 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 30 07/03/2018
31 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 31 07/03/2018
32 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 32 07/03/2018
33 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 33 07/03/2018
34 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 34 07/03/2018
35 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 35 07/03/2018
36 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 36 07/03/2018
37 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 37 07/03/2018
38 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 38 07/03/2018
39 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 39 07/03/2018
40 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 40 07/03/2018
41 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 41 07/03/2018
42 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 42 07/03/2018
43 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 43 07/03/2018
44 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 44 07/03/2018
45 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 45 07/03/2018
46 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 46 07/03/2018
47 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 47 07/03/2018
48 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 48 07/03/2018
49 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 49 07/03/2018
50 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 50 07/03/2018
51 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 51 07/03/2018
52 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 52 07/03/2018
53 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 53 07/03/2018
54 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 54 07/03/2018
55 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 55 07/03/2018
56 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 56 07/03/2018
57 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 57 07/03/2018
58 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 58 07/03/2018
59 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 59 07/03/2018
60 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 60 07/03/2018
61 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 61 07/03/2018
62 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 62 07/03/2018
63 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 63 07/03/2018
64 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 64 07/03/2018
65 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 65 07/03/2018
66 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 66 07/03/2018
67 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 67 07/03/2018
68 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 68 07/03/2018
69 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 69 07/03/2018
70 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 70 07/03/2018
71 Cẩm Dạ Lai Phủ – Cẩm Dạ Lai Phủ – Chương 71 (hết) 07/03/2018