Thông tin truyện

Chồng trước có độc

Tác giả:

Khu Khu Nhất Nhật

Nhóm dịch:

Nhóm 1

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

219

Chồng trước có độc

Vừa tinh tế vừa nổi bật, tác phẩm Chồng Trước Có Độc của Khu Khu Nhất Nhật thuộc truyện ngôn tình ngược lấy bối cảnh một đời trước, cô điên cuồng theo đuổi anh, rốt cuộc cũng ôm được nam thần về nhà.

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 01 07/03/2018
2 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 02 07/03/2018
3 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 03 07/03/2018
4 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 04 07/03/2018
5 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 05 07/03/2018
6 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 06 07/03/2018
7 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 07 07/03/2018
8 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 08 07/03/2018
9 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 09 07/03/2018
10 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 10 07/03/2018
11 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 11 07/03/2018
12 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 12 07/03/2018
13 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 13 07/03/2018
14 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 14 07/03/2018
15 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 15 07/03/2018
16 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 16 07/03/2018
17 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 17 07/03/2018
18 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 18 07/03/2018
19 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 19 07/03/2018
20 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 20 07/03/2018
21 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 21 07/03/2018
22 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 22 07/03/2018
23 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 23 07/03/2018
24 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 24 07/03/2018
25 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 25 07/03/2018
26 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 26 07/03/2018
27 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 27 07/03/2018
28 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 28 07/03/2018
29 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 29 07/03/2018
30 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 30 07/03/2018
31 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 31 07/03/2018
32 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 32 07/03/2018
33 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 33 07/03/2018
34 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 34 07/03/2018
35 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 35 07/03/2018
36 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 36 07/03/2018
37 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 37 07/03/2018
38 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 38 07/03/2018
39 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 39 07/03/2018
40 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 40 07/03/2018
41 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 41 07/03/2018
42 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 42 07/03/2018
43 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 43 07/03/2018
44 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 44 07/03/2018
45 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 45 07/03/2018
46 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 46 07/03/2018
47 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 47 07/03/2018
48 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 48 07/03/2018
49 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 49 07/03/2018
50 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 50 07/03/2018
51 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 51 07/03/2018
52 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 52 07/03/2018
53 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 53 07/03/2018
54 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 54 07/03/2018
55 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 55 07/03/2018
56 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 56 07/03/2018
57 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 57 07/03/2018
58 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 58 07/03/2018
59 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 59 07/03/2018
60 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 60 07/03/2018
61 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 61 07/03/2018
62 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 62 07/03/2018
63 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 63 07/03/2018
64 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 64 07/03/2018
65 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 65 07/03/2018
66 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 66 07/03/2018
67 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 67 07/03/2018
68 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 68 07/03/2018
69 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 69 07/03/2018
70 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 70 07/03/2018
71 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 71 07/03/2018
72 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 72 07/03/2018
73 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 73 07/03/2018
74 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 74 07/03/2018
75 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 75 07/03/2018
76 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 76 07/03/2018
77 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 77 07/03/2018
78 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 78 07/03/2018
79 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 79 07/03/2018
80 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 80 07/03/2018
81 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 81 07/03/2018
82 Chồng trước có độc – Chồng Trước Có Độc – Chương 82 07/03/2018