Thông tin truyện

CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU

Tác giả:

Vân Quán Phong

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

398

CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU

Sau khi kết hôn, mọi người vẫn thấy bạn gái bên cạnh anh không ngừng thay đổi, đối với vợ thì lạnh lùng hờ hững, thậm chí còn bị nhà báo chụp được ảnh anh đánh vợ đến mức phải nhập viện. Tất cả mọi người đều tưởng rằng cô sẽ bị hành hạ đến chết, ngay cả cô cũng vậy. Nhưng, khi cô mang bệnh nặng, ai ai cũng tránh xa, thì người ở bên cô không rời một bước, lại chính là “người chồng” vẫn luôn coi cô như cái đinh trong mắt. Lúc tính mạng cô treo sợi tóc, cô nhìn thấy gương mặt lún phún râu, hai mắt đỏ hồng của anh, “Cô còn sống, người đang ở cạnh tôi, kể cả chết, tro cốt cũng phải nằm trong tay tôi!”

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 1 05/11/2015
2 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 2 05/11/2015
3 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 3 05/11/2015
4 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 4 05/11/2015
5 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 5 05/11/2015
6 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 6 05/11/2015
7 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 7 05/11/2015
8 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 8 05/11/2015
9 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 9 05/11/2015
10 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 10 05/11/2015
11 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 11 05/11/2015
12 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 12 05/11/2015
13 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 13 05/11/2015
14 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 14 05/11/2015
15 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 15 05/11/2015
16 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 16 05/11/2015
17 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 17 05/11/2015
18 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 18 05/11/2015
19 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 19 05/11/2015
20 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 20 05/11/2015
21 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 21 05/11/2015
22 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 22 05/11/2015
23 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 23 05/11/2015
24 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 24 05/11/2015
25 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 25 05/11/2015
26 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 26 05/11/2015
27 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 27 05/11/2015
28 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 28 05/11/2015
29 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 29 05/11/2015
30 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 30 05/11/2015
31 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 31 05/11/2015
32 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 32 05/11/2015
33 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 33 05/11/2015
34 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 34 05/11/2015
35 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 35 05/11/2015
36 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 36 05/11/2015
37 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 37 05/11/2015
38 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 38 05/11/2015
39 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 39 05/11/2015
40 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 40 05/11/2015
41 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 41 05/11/2015
42 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 42 05/11/2015
43 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 43 05/11/2015
44 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 44 05/11/2015
45 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 45 05/11/2015
46 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 46 05/11/2015
47 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 47 05/11/2015
48 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 48 05/11/2015
49 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 49 05/11/2015
50 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 50 05/11/2015
51 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 51 05/11/2015
52 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 52 05/11/2015
53 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 53 05/11/2015
54 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 54 05/11/2015
55 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 55 05/11/2015
56 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 56 05/11/2015
57 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 57 05/11/2015
58 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 58 05/11/2015
59 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 59 05/11/2015
60 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 60 05/11/2015
61 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 61 05/11/2015
62 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 62 05/11/2015
63 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 63 05/11/2015
64 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 64 05/11/2015
65 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 65 05/11/2015
66 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 66 05/11/2015
67 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 67 05/11/2015
68 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 68 05/11/2015
69 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 69 05/11/2015
70 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 70 05/11/2015
71 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 71 05/11/2015
72 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 72 05/11/2015
73 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 73 05/11/2015
74 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 74 05/11/2015
75 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 1 – Sự Trở Về Sau Hai Năm 07/03/2018
76 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 2 – Chạm Mặt 07/03/2018
77 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 3 – Ai Mà Không Hận Cô 07/03/2018
78 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 4 – Muốn Nói Chuyện Thì Ra Ngoài 07/03/2018
79 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 5 – Giỏi Giả Vờ 07/03/2018
80 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 6 – Người Chung Tình 07/03/2018
81 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 7 – Nó Là Hung Thủ 07/03/2018
82 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 8 – Thăm Dò 07/03/2018
83 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 9 – Vết Nhơ Trong Đời 07/03/2018
84 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 10 – Lệnh Đuổi Khách 07/03/2018
85 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 11 – Người Cũ 07/03/2018
86 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 12 – Viên Đá 07/03/2018
87 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 13 – Vào Viện 07/03/2018
88 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 14 – Người Lập Dị 07/03/2018
89 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 15 – Nỗi Sầu Không Tránh Khỏi 07/03/2018
90 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 16 – Lời Còn Chưa Dứt 07/03/2018
91 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 17 – Không Nên Im Lặng Với Tôi 07/03/2018
92 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 18 – Biết Tin 07/03/2018
93 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 19 – Ốc Sên 07/03/2018
94 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 20 – Phỏng Đoán Đáng Sợ 07/03/2018
95 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 21 – Tiễn Đưa 07/03/2018
96 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 22 – Ánh Mắt Lạnh Lùng 07/03/2018
97 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 23 – Nhắc Nhở 07/03/2018
98 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 24 – Ác Ý 07/03/2018
99 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 25 – Tại Sao Lại Quay Về 07/03/2018
100 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 26 – Cô Có Biết Thế Nào Là Đau Không? 07/03/2018
101 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 27 – Đổ Bệnh 07/03/2018
102 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 28 – Cô Ta Không Chết Được 07/03/2018
103 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 29 – Mang Xe Lăn Đi 07/03/2018
104 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 30 – Không Phải Thứ Của Mình 07/03/2018
105 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 31 – Vẫn Quay Về 07/03/2018
106 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 32 – Dậy Sóng Lần Nữa 07/03/2018
107 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 33 – Tình Cảnh Khốn Cùng 07/03/2018
108 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 34 – Cô Ta Còn Nợ Tôi 07/03/2018
109 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 35 – Anh Đang Kiểm Soát 07/03/2018
110 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 36 – Tôi Sắp Đi Rồi 07/03/2018
111 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 37 – Sẽ Không Trở Về 07/03/2018
112 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 38 – Nghe Tin 07/03/2018
113 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 39 – Không Nên Kết Thúc Như Vậy 07/03/2018
114 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 40 – Xem Nhẹ Nỗi Hận Của Anh 07/03/2018
115 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 41 – Máu Lạnh Như Anh 07/03/2018
116 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 42 – Tống Tôi Vào Tù 07/03/2018
117 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 43 – Chết Trăm Lần Cũng Không Thông Cảm 07/03/2018
118 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 44 – Cái Giá Cô Không Chịu Được 07/03/2018
119 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 45 – Cháu Muốn Kết Hôn 07/03/2018
120 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 46 – Muốn Kết Hôn Với Nó? 07/03/2018
121 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 47 – Mang Vết Nhơ Cả Đời 07/03/2018
122 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 48 – Mãi Chưa Kết Thúc 07/03/2018
123 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 49 – Không Ai Có Thể Thay Đổi Quyết Định Của Anh 07/03/2018
124 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 50 – Nằm Mơ Cũng Đừng Mong Gặp Cậu Ta 07/03/2018
125 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 51 – Anh Đi Đi 07/03/2018
126 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 52 – Từ Giờ Trở Đi Cô Là Bà Doãn 07/03/2018
127 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 53 – Phòng Tân Hôn 07/03/2018
128 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 54 – Màu Máu 07/03/2018
129 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 55 – Viên Đá Không Ấm 07/03/2018
130 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 56 – Máu Của Anh 07/03/2018
131 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 57 – Vốn Có Tình Ý 07/03/2018
132 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 58 – Nhập Viện 07/03/2018
133 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 59 – Ký Hợp Đồng 07/03/2018
134 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 60 – Chết Còn Không Sợ Mà Lại Sợ Đánh Cược? 07/03/2018
135 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 61 – Vết Sẹo 07/03/2018
136 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 62 – Phẫu Thuật Gì 07/03/2018
137 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 63 – Có Phải Đã Từng Sinh Con Không? 07/03/2018
138 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 64 – Một Người Đã Sinh Con Mà Anh Còn Muốn Cưỡng Ép? 07/03/2018
139 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 65 – Di Chứng Sau Tai Nạn 07/03/2018
140 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 66 – Vết Thương Không Muốn Đối Mặt 07/03/2018
141 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 67 – Hình Như Động Lòng 07/03/2018
142 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 68 – Hết Sức Bảo Vệ 07/03/2018
143 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 69 – Trò Đùa 07/03/2018
144 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 70 – Phát Hiện 07/03/2018
145 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 71 – Chuyện Nhơ Bẩn 07/03/2018
146 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 72 – Ảnh Cưới 07/03/2018
147 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 73 – Scandal 07/03/2018
148 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 74 – Có Chuyện Gì Muốn Nói 07/03/2018
149 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 75 – Một Con Sóng Lại Nổi Lên 07/03/2018
150 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 76 – Gặp Nạn 07/03/2018
151 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 77 – Đi Theo 07/03/2018
152 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 78 – Cánh Đồng Hoa 07/03/2018
153 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 79 – Thỏa Mãn 07/03/2018
154 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 80 – Nửa Đêm 07/03/2018
155 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 81 – Vòng Tay 07/03/2018
156 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 82 – Làm Phiền 07/03/2018
157 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 83 – Cô Đơn Chiếc Bóng 07/03/2018
158 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 84 – Rõ Ràng Như Thật 07/03/2018
159 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 85 – Cô Đền Được Sao? 07/03/2018
160 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 86 – Khiến Cô Không Thoải Mái 07/03/2018
161 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 87 – Báu Vật 07/03/2018
162 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 88 – Hình Như Chồng Cậu Đối Xử Rất Tốt Với Cậu 07/03/2018
163 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 89 – Cô Quan Tâm Cậu Ta 07/03/2018
164 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 90 – Sự Khác Thường Của Cô Ấy 07/03/2018
165 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 91 – Ân Ái Là Ân Ái 07/03/2018
166 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 92 – Cho Nó Một Đứa Em Trai 07/03/2018
167 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 93 – Tình Ngắn, Quên Lại Dài 07/03/2018
168 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 94 – Không Có Gì Nói Với Tôi Sao? 07/03/2018
169 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 95 – Nói Cho Tôi Biết Mối Quan Hệ Với Đứa Nhỏ Kia 07/03/2018
170 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 96 – Trở Mình 07/03/2018
171 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 97 – Thỏa Thuận Ly Hôn 07/03/2018
172 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 98 – Ai Ngăn Cản Con Thì Là Kẻ Địch 07/03/2018
173 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 99 – Bắt Đầu Lần Nữa 07/03/2018
174 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 100 – Tranh Đấu 07/03/2018
175 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 101 – Người Phụ Nữ Lả Lơi 07/03/2018
176 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 102 – Là Vợ Chồng? 07/03/2018
177 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 103 – Tai Nạn Xe 07/03/2018
178 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 104 – Khởi Đầu Tình Yêu 07/03/2018
179 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 105 – Nút Thắt Tình Yêu 07/03/2018
180 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 106 – Trong Tình Yêu 07/03/2018
181 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 107 – Scandal 07/03/2018
182 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 108 – Cuộc Sống Hằng Ngày 07/03/2018
183 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 109 – Cứ Như Vậy Không Tốt Sao? 07/03/2018
184 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 110 – Đây Là Yêu 07/03/2018
185 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 111 – Đứa Nhỏ Đó, Giống Ai? 07/03/2018
186 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 112 – Tảo Mộ 07/03/2018
187 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 113 – Thẳng Thắn 07/03/2018
188 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 114 – Phát Hiện 07/03/2018
189 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 115 – Về Lại Chốn Cũ 07/03/2018
190 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 116 – Hi Vọng 07/03/2018
191 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 117 – Mất Lại Có Được 07/03/2018
192 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 118 – Người Cha Hiền 07/03/2018
193 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 119 – Về Nhà 07/03/2018
194 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 120 – Đoàn Tụ 07/03/2018
195 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 121 – Ngăn Trở 07/03/2018
196 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 122 – Dạy Dỗ 07/03/2018
197 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 123 – Đã Định Trước 07/03/2018
198 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 124 – Làm Chỗ Dựa Cho Em 07/03/2018
199 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 125 – Chấp Nhận 07/03/2018
200 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 126 – Về Nhà 07/03/2018
201 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 127 – Chải Đầu 07/03/2018
202 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 128 – Chuyện Xấu Trong Nhà 07/03/2018
203 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 129 – Cuộc Chia Xa Ngắn Ngủi 07/03/2018
204 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 130 – Yêu Không Sâu Đậm Không Sinh Lòng Vòng 07/03/2018
205 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 131 – Gia Đình Nhỏ 07/03/2018
206 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 132 – Bị Nghi Ngờ 07/03/2018
207 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 133 – Anh Biết Không Phải Là Em 07/03/2018
208 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 134 – Manh Mối 07/03/2018
209 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 135 – Sấm Sét 07/03/2018
210 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 136 – Tìm Kiếm 07/03/2018
211 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 137 – Nghiệm Chứng 07/03/2018
212 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 138 – Không Phải Ngoài Ý Muốn 07/03/2018
213 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 139 – Không Thể Quan Tâm 07/03/2018
214 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 140 – Ra Điều Kiện 07/03/2018
215 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 141 – Ly Hôn Đi 07/03/2018
216 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 142 – Lý Do 07/03/2018
217 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 143 – Giao Chiến 07/03/2018
218 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 144 – Khắc Họa Sống Động 07/03/2018
219 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 145 – Để Anh Nghĩ Đã 07/03/2018
220 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 146 – Tại Sao Lại Như Vậy 07/03/2018
221 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 147 – Hỏi Thăm 07/03/2018
222 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 148 – Cuộc Sống Tiếp Theo 07/03/2018
223 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 149 – Tức Giận 07/03/2018
224 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 150 – Cá Cược 07/03/2018
225 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 151 – Trái Tim 07/03/2018
226 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 152 – Đường Lui 07/03/2018
227 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 153 – Cố Ý Làm Khó 07/03/2018
228 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 154 – Mời Ra Ngoài 07/03/2018
229 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 155 – Ý Lòng Tơ Vương 07/03/2018
230 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 156 – Đi Chơi 07/03/2018
231 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 157 – Em Hãy Tin Anh 07/03/2018
232 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 158 – Lại Một Cơn Sóng Gió Nữa 07/03/2018
233 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 159 – Đổ Tội 07/03/2018
234 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 160 – Né Tránh 07/03/2018
235 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 161 – Có Gì Mà Không Gặp Người Ta Được? 07/03/2018
236 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 162 – Cảnh Tượng Không Thể Chấp Nhận Được 07/03/2018
237 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 163 – Tranh Đấu 07/03/2018
238 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 164 – Có Cần Chịu Trách Nhiệm Hay Không? 07/03/2018
239 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 165 – Phía Sau Màn Độc Thủ 07/03/2018
240 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 166 – Đêm Loạn 07/03/2018
241 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 167 – Vẫn Để Tâm 07/03/2018
242 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 168 – Em Gái Hay Em Trai 07/03/2018
243 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 169 – Là Của Ai? 07/03/2018
244 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 170 – Gia Đình Ba Người 07/03/2018
245 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 171 – Bố Con Một Cặp 07/03/2018
246 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 172 – Người Đàn Ông Mang Thù 07/03/2018
247 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 173 – Chăm Sóc Mình Tốt Nhé 07/03/2018
248 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 174 – Giống Như Anh Ấy Bảo Vệ Chị 07/03/2018
249 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 175 – Ý Đồ Gây Rối 07/03/2018
250 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 176 – Góc Tối 07/03/2018
251 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 177 – Còn Ở Đây Là May Rồi 07/03/2018
252 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 178 – Lại Một Hồi Sóng Gió Nữa 07/03/2018
253 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 179 – Muốn Cô Ta Biến Mất 07/03/2018
254 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 180 – Trả Thù 07/03/2018
255 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 181 – Không Ăn Được Thì Đạp Đổ 07/03/2018
256 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 182 – Phải Bảo Vệ Hạnh Phúc 07/03/2018
257 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 183 – Mất Bình Tĩnh 07/03/2018
258 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 184 – Đau Lòng 07/03/2018
259 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 185 – Cùng Chung Hoạn Nạn 07/03/2018
260 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 186 – Vợ Chồng Bình Thường 07/03/2018
261 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 187 – Bước Qua Khó Khăn 07/03/2018
262 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 188 – Phản Kích 07/03/2018
263 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 189 – Giáo Huấn 07/03/2018
264 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 190 – Sinh Mệnh Mới Đã Đến 07/03/2018
265 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 191 – Tình Cha 07/03/2018
266 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 192 – Sau Này, Cùng Sống Hạnh Phúc 07/03/2018
267 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 193 – Bố Con Vui Vầy 07/03/2018
268 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 194 – Đầy Tháng 07/03/2018
269 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 195 – Thằng Nhóc Bướng Bỉnh 07/03/2018
270 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 196 – Phát Hiện 07/03/2018
271 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 197 – Người Tình Và Kẻ Thù 07/03/2018
272 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 198 – Ác Mộng 07/03/2018
273 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 199 – Hóa Giải Khúc Mắc 07/03/2018
274 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 200 – Cái Bẫy 07/03/2018
275 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 201 – Giằng Co 07/03/2018
276 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 202 – Chịu Tội Cùng 07/03/2018
277 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 203 – Mất Tích 07/03/2018
278 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 204 – Cảnh Khốn Cùng 07/03/2018
279 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 205 – Tìm Kiếm Cơ Hội 07/03/2018
280 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 206 – Em Yêu Anh 07/03/2018
281 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 207 – Chạy Trốn 07/03/2018
282 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 208 – Tìm Kiếm 07/03/2018
283 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 209 – Đoàn Tụ 07/03/2018
284 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 210 – Anh Ở Bên Em 07/03/2018
285 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 211 – Cầu Hôn 07/03/2018
286 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 212 – May Mắn 07/03/2018
287 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 213 – Được Quý Trọng 07/03/2018
288 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 214 – Ảnh Gia Đình 07/03/2018
289 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 215 – Chỉ Quan Tâm Đến “Phong Cảnh” Của Mình 07/03/2018
290 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 216 – Bên Nhau 07/03/2018
291 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 217 – Tin Tưởng 07/03/2018
292 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 218 – Thế Giới Hai Người 07/03/2018
293 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 219 – Nỗi Hận Còn Lại 07/03/2018
294 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 220 – Khuyên Giải 07/03/2018
295 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 221 – Giáo Huấn 07/03/2018
296 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 222 – Chê Anh Có Mỡ Bụng? 07/03/2018
297 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 223 – Thua Kém 07/03/2018
298 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 224 – Khó Gặp Người Thật Lòng 07/03/2018
299 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 225 – Báo Ứng 07/03/2018
300 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 226 – Chuyện Vui 07/03/2018
301 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 227 – Kế Hoạch 07/03/2018
302 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 228 – Giăng Bẫy 07/03/2018
303 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 229 – Bị Bắt 07/03/2018
304 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 230 – Tìm Thấy 07/03/2018
305 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 231 – Bình An Là Tốt Rồi 07/03/2018
306 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 232 – Món Quà 07/03/2018
307 CUỘC HÔN NHÂN DÀI LÂU – Chương 233 – Hạnh Phúc Viên Mãn 07/03/2018