Thông tin truyện

Dragon Ball Super - Bảy viên ngọc rồng siêu cấp

Tác giả:

Akira Toriyama

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Đang cập nhật

Lượt xem:

336

Dragon Ball Super - Bảy viên ngọc rồng siêu cấp

Trong một khoảng thời gian yên bình sau những thất bại của Kid Buu, nửa năm sau thất bại của Majin, Goku tiếp tục cố gắng để duy trì hòa bình của Trái đất và bị Chi-Chi bắt phải làm việc trong trang trại củ cải. Gohan và videl đã kết hôn, và Goten và Trunks kế hoạch tìm một món quà cưới cho họ. Một nhân vật phản diện, người có thể còn mạnh hơn so với Majin Buu và Frieza cũng xuất hiện.

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Dragon Ball Super - Bảy viên ngọc rồng siêu cấp – Dragon Ball Super Chapter 1 05/03/2018
2 Dragon Ball Super - Bảy viên ngọc rồng siêu cấp – Dragon Ball Super Chapter 2 05/03/2018
3 Dragon Ball Super - Bảy viên ngọc rồng siêu cấp – Dragon Ball Super Chapter 3 05/03/2018
4 Dragon Ball Super - Bảy viên ngọc rồng siêu cấp – Dragon Ball Super Chapter 4 05/03/2018
5 Dragon Ball Super - Bảy viên ngọc rồng siêu cấp – Dragon Ball Super Chapter 5 05/03/2018
6 Dragon Ball Super - Bảy viên ngọc rồng siêu cấp – Dragon Ball Super Chapter 6 05/03/2018
7 Dragon Ball Super - Bảy viên ngọc rồng siêu cấp – Dragon Ball Super Chapter 7 05/03/2018
8 Dragon Ball Super - Bảy viên ngọc rồng siêu cấp – Dragon Ball Super Chapter 8 05/03/2018
9 Dragon Ball Super - Bảy viên ngọc rồng siêu cấp – Dragon Ball Super Chapter 9 05/03/2018
10 Dragon Ball Super - Bảy viên ngọc rồng siêu cấp – Dragon Ball Super chapter 10 05/03/2018
11 Dragon Ball Super - Bảy viên ngọc rồng siêu cấp – Dragon Ball Super chapter 11 05/03/2018
12 Dragon Ball Super - Bảy viên ngọc rồng siêu cấp – Dragon Ball Super chapter 12 05/03/2018
13 Dragon Ball Super - Bảy viên ngọc rồng siêu cấp – Dragon Ball Super chapter 13 05/03/2018
14 Dragon Ball Super - Bảy viên ngọc rồng siêu cấp – Dragon Ball Super chapter 14 05/03/2018
15 Dragon Ball Super - Bảy viên ngọc rồng siêu cấp – Dragon Ball Super chapter 15 05/03/2018
16 Dragon Ball Super - Bảy viên ngọc rồng siêu cấp – Dragon Ball Super chaper 16 05/03/2018
17 Dragon Ball Super - Bảy viên ngọc rồng siêu cấp – Dragon Ball Super Chapter 17 05/03/2018
18 Dragon Ball Super - Bảy viên ngọc rồng siêu cấp – Dragon Ball Super chapter 18 05/03/2018
19 Dragon Ball Super - Bảy viên ngọc rồng siêu cấp – Dragon Ball Super chapter 19 05/03/2018
20 Dragon Ball Super - Bảy viên ngọc rồng siêu cấp – Dragon Ball Super chapter 20 05/03/2018
21 Dragon Ball Super - Bảy viên ngọc rồng siêu cấp – Dragon Ball Super chapter 21 05/03/2018
22 Dragon Ball Super - Bảy viên ngọc rồng siêu cấp – Dragon Ball Super chapter 22 05/03/2018
23 Dragon Ball Super - Bảy viên ngọc rồng siêu cấp – Dragon Ball Super chapter 23 05/03/2018
24 Dragon Ball Super - Bảy viên ngọc rồng siêu cấp – Dragon Ball Super chapter 24 05/03/2018
25 Dragon Ball Super - Bảy viên ngọc rồng siêu cấp – Dragon Ball Super chapter 25 05/03/2018
26 Dragon Ball Super - Bảy viên ngọc rồng siêu cấp – Dragon Ball Super chapter 26 05/03/2018
27 Dragon Ball Super - Bảy viên ngọc rồng siêu cấp – Dragon Ball Super chapter 27 05/03/2018
28 Dragon Ball Super - Bảy viên ngọc rồng siêu cấp – Dragon Ball Super chapter 28 05/03/2018
29 Dragon Ball Super - Bảy viên ngọc rồng siêu cấp – Dragon Ball Super chapter 29 05/03/2018
30 Dragon Ball Super - Bảy viên ngọc rồng siêu cấp – Dragon Ball Super chapter 30 05/03/2018
31 Dragon Ball Super - Bảy viên ngọc rồng siêu cấp – Dragon Ball Super chapter 31 05/03/2018
32 Dragon Ball Super - Bảy viên ngọc rồng siêu cấp – Dragon Ball Super chapter 32 13/03/2018
33 Dragon Ball Super - Bảy viên ngọc rồng siêu cấp – Dragon Ball Super chapter 33 13/03/2018
34 Dragon Ball Super - Bảy viên ngọc rồng siêu cấp – Dragon Ball Super Chapter 34 09/04/2018