Thông tin truyện

Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101)

Tác giả:

Đang cập nhật

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Đang cập nhật

Lượt xem:

78

Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101)

Các bạn đã quá Quen thuộc với Bộ truyện tranh 7 Viên ngọc rồng lừng lẫy đúng không nào ??? Nhưng chắc chắn bạn chưa một lần "Quen" với một bản truyện chất lượng Cực cao như vầy, Phải nói nó được Edit rõ, đẹp và to chưa từng thấy ( Có trang độ phân giải lên tơí : 4240px × 1536px ). Thậm chí vài Chap đầu còn có màu.... Nói chung Dù đã coi đi coi lại bộ truyện này hơn hai chục lần nhưng mình vẫn cảm thấy Mê mẩn ..... Các bạn cứ thử xem sẽ rõ !!!

Dragon ball VIP (Các chap tiếp theo)

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 1 05/03/2018
2 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 2 05/03/2018
3 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 3 05/03/2018
4 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 4 05/03/2018
5 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 5 05/03/2018
6 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 6 05/03/2018
7 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 7 05/03/2018
8 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 8 05/03/2018
9 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 9 05/03/2018
10 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 10 05/03/2018
11 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 11 05/03/2018
12 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 12 05/03/2018
13 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 13 05/03/2018
14 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 14 05/03/2018
15 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 15 05/03/2018
16 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 16 05/03/2018
17 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 17 05/03/2018
18 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 18 05/03/2018
19 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 19 05/03/2018
20 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 20 05/03/2018
21 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 21 05/03/2018
22 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 22 05/03/2018
23 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 23 05/03/2018
24 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 24 05/03/2018
25 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 25 05/03/2018
26 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 26 05/03/2018
27 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 27 05/03/2018
28 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 28 05/03/2018
29 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 29 05/03/2018
30 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 30 05/03/2018
31 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 31 05/03/2018
32 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 32 05/03/2018
33 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 33 05/03/2018
34 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 34 05/03/2018
35 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 35 05/03/2018
36 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 36 05/03/2018
37 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 37 05/03/2018
38 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 38 05/03/2018
39 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 39 05/03/2018
40 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 40 05/03/2018
41 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 41 05/03/2018
42 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 42 05/03/2018
43 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 43 05/03/2018
44 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 44 05/03/2018
45 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 45 05/03/2018
46 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 46 05/03/2018
47 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 47 05/03/2018
48 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 48 05/03/2018
49 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 49 05/03/2018
50 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 50 05/03/2018
51 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 51 05/03/2018
52 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 52 05/03/2018
53 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 53 05/03/2018
54 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 54 05/03/2018
55 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 55 05/03/2018
56 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 56 05/03/2018
57 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 57 05/03/2018
58 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 58 05/03/2018
59 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 59 05/03/2018
60 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 60 05/03/2018
61 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 61 05/03/2018
62 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 62 05/03/2018
63 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 63 05/03/2018
64 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 64 05/03/2018
65 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 65 05/03/2018
66 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 66 05/03/2018
67 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 67 05/03/2018
68 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 68 05/03/2018
69 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 69 05/03/2018
70 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 70 05/03/2018
71 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 71 05/03/2018
72 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 72 05/03/2018
73 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 73 05/03/2018
74 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 74 05/03/2018
75 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 75 05/03/2018
76 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 76 05/03/2018
77 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 77 05/03/2018
78 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 78 05/03/2018
79 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 79 05/03/2018
80 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 80 05/03/2018
81 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 81 05/03/2018
82 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 82 05/03/2018
83 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 83 05/03/2018
84 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 84 05/03/2018
85 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 85 05/03/2018
86 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 86 05/03/2018
87 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 87 05/03/2018
88 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 88 05/03/2018
89 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 89 05/03/2018
90 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 90 05/03/2018
91 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 91 05/03/2018
92 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 92 05/03/2018
93 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 93 05/03/2018
94 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 94 05/03/2018
95 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 95 05/03/2018
96 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 96 05/03/2018
97 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 97 05/03/2018
98 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 98 05/03/2018
99 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 99 05/03/2018
100 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 100 05/03/2018
101 Dragon ball VIP (Chap 1 - Chap 101) – Dragon Ball Bản Vip – Bản Đẹp Nguyên Gốc Chap 101 05/03/2018