Thông tin truyện

Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu

Tác giả:

Bánh Bao Thịt Lừa

Nhóm dịch:

Nhóm 2

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

226

Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu

Cô nhớ rõ ràng như thế là bởi vì lần đó sau khi nhận thành tích, chủ nhiệm lớp liền mở cuộc họp phụ huynh. Và người mẹ vĩ đại của cô – sau khi biết được thành tích của con gái – đã hung ác sửa chữa cô. Khổ cái trường học có quy định chặt chẽ: sau mỗi kết quả bài thi đều phải yêu cầu phụ huynh ký tên. Một chế độ quái đản đến biến thái! Tóm lại: chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Hiện tại đã khác rồi. Nhất Trung là một trong những trường điểm của thành phố B, do khoảng cách xa nên có rất nhiều học sinh chọn ở lại trường. Nếu như áp dụng yêu cầu biến thái ấy thì chính là tự đi tìm phiền.

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Chương 01 07/03/2018
2 Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Chương 02 07/03/2018
3 Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Chương 03 07/03/2018
4 Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Chương 04 07/03/2018
5 Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Chương 05 07/03/2018
6 Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Chương 06 07/03/2018
7 Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Chương 07 07/03/2018
8 Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Chương 08 07/03/2018
9 Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Chương 09 07/03/2018
10 Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Chương 10 07/03/2018
11 Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Chương 11 07/03/2018
12 Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Chương 12 07/03/2018
13 Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Chương 13 07/03/2018
14 Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Chương 14 07/03/2018
15 Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Chương 15 07/03/2018
16 Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Chương 16 07/03/2018
17 Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Chương 17 07/03/2018
18 Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Chương 18 07/03/2018
19 Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Chương 19 07/03/2018
20 Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Chương 20 07/03/2018
21 Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Chương 21 07/03/2018
22 Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Chương 22 07/03/2018
23 Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Chương 23 07/03/2018
24 Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Chương 24 07/03/2018
25 Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Chương 25 07/03/2018
26 Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Chương 26 07/03/2018
27 Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Chương 27 07/03/2018
28 Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Chương 28 07/03/2018
29 Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Chương 29 07/03/2018
30 Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Chương 30 07/03/2018
31 Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Chương 31 07/03/2018
32 Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Chương 32 07/03/2018
33 Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Chương 33 07/03/2018
34 Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Chương 34 07/03/2018
35 Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Chương 35 07/03/2018
36 Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Chương 36 07/03/2018
37 Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Chương 37 07/03/2018
38 Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Chương 38 07/03/2018
39 Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Chương 39 07/03/2018
40 Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Chương 40 07/03/2018
41 Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Chương 41 07/03/2018
42 Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Chương 42 07/03/2018
43 Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Chương 43 07/03/2018
44 Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Chương 44 07/03/2018
45 Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Chương 45 07/03/2018
46 Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Chương 46 07/03/2018
47 Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Chương 47 07/03/2018
48 Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Chương 48 07/03/2018