Thông tin truyện

Onepunch-Man

Tác giả:

Array

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Đang cập nhật

Lượt xem:

180

Onepunch-Man

Onepunch-Man là một Manga thể loại siêu anh hùng với đặc trưng phồng tôm đấm phát chết luôn... Lol!!! Nhân vật chính trong Onepunch-man là Saitama, một con người mà nhìn đâu cũng thấy "tầm thường", từ khuôn mặt vô hồn, cái đầu trọc lóc, cho tới thể hình long tong. Tuy nhiên, con người nhìn thì tầm thường này lại chuyên giải quyết những vấn đề hết sức bất thường. Anh thực chất chính là một siêu anh hùng luôn tìm kiếm cho mình một đối thủ mạnh. Vấn đề là, cứ mỗi lần bắt gặp một đối thủ tiềm năng, thì đối thủ nào cũng như đối thủ nào, chỉ ăn một đấm của anh là... chết luôn.
Cũng chính vì tài năng hiếm có này mà có rất nhiều nghi ngại về khả năng thực sự của vị siêu anh hùng, thậm chí anh không bao giờ nhận được bất kỳ lòng tin nào từ dân chúng. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào ?

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Onepunch-Man – Onepunch-Man bonus 21/04/2018
2 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 1 21/04/2018
3 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 2 21/04/2018
4 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 3 21/04/2018
5 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 4 21/04/2018
6 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 5 21/04/2018
7 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 6 21/04/2018
8 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 7 21/04/2018
9 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 8 21/04/2018
10 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 9 21/04/2018
11 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 10 21/04/2018
12 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 11 21/04/2018
13 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 12 21/04/2018
14 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 13 21/04/2018
15 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 14 21/04/2018
16 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 15 21/04/2018
17 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 16 21/04/2018
18 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 17 21/04/2018
19 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 18 21/04/2018
20 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 18.5 21/04/2018
21 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 19 21/04/2018
22 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 20 21/04/2018
23 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 21 21/04/2018
24 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 22 21/04/2018
25 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 22.5 21/04/2018
26 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 22.7 21/04/2018
27 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 23 21/04/2018
28 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 23.5 21/04/2018
29 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 24 21/04/2018
30 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 25 21/04/2018
31 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 26 21/04/2018
32 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 27 21/04/2018
33 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 28 21/04/2018
34 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 29 21/04/2018
35 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 30 21/04/2018
36 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 31 21/04/2018
37 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 32 21/04/2018
38 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 33 21/04/2018
39 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 34 21/04/2018
40 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 35 21/04/2018
41 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 35.1 21/04/2018
42 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 35.2 21/04/2018
43 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 36 21/04/2018
44 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 36.5 21/04/2018
45 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 37 21/04/2018
46 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 38 21/04/2018
47 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 38.5 21/04/2018
48 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 39 21/04/2018
49 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 40 21/04/2018
50 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 41 21/04/2018
51 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 41.2 21/04/2018
52 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 41.3 21/04/2018
53 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 42 21/04/2018
54 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 43 21/04/2018
55 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 44 21/04/2018
56 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 45 21/04/2018
57 Onepunch-Man – Onepunch-Man CHAP 45.2 21/04/2018
58 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 46 21/04/2018
59 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 46.2 21/04/2018
60 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 46.5 21/04/2018
61 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 47 21/04/2018
62 Onepunch-Man – Onepunch-Man Chap 47.2 21/04/2018
63 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 47.5 21/04/2018
64 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 47.6 21/04/2018
65 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 48 21/04/2018
66 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 48.5 21/04/2018
67 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 49 21/04/2018
68 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 49.2 21/04/2018
69 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 50 21/04/2018
70 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 51 21/04/2018
71 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 52 21/04/2018
72 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 53 21/04/2018
73 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 53.2 21/04/2018
74 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 54 21/04/2018
75 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 55 21/04/2018
76 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 56 21/04/2018
77 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 56.5 21/04/2018
78 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 57 21/04/2018
79 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 58 21/04/2018
80 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 59 21/04/2018
81 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 60 21/04/2018
82 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 61 21/04/2018
83 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 62 21/04/2018
84 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 63 21/04/2018
85 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 64 21/04/2018
86 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 65 21/04/2018
87 Onepunch-Man – Onepunch-Man Chap 66 21/04/2018
88 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 66.5 21/04/2018
89 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 66.6 21/04/2018
90 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 67 21/04/2018
91 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 67.2 21/04/2018
92 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 68 21/04/2018
93 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 69 21/04/2018
94 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 70 21/04/2018
95 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 71 21/04/2018
96 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 71.5 21/04/2018
97 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 72 21/04/2018
98 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 73 21/04/2018
99 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 74 21/04/2018
100 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 75 21/04/2018
101 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 76 21/04/2018
102 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 77 21/04/2018
103 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 77.5 21/04/2018
104 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 77.5 2 21/04/2018
105 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 78 21/04/2018
106 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 78.5 21/04/2018
107 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 79 21/04/2018
108 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 80 21/04/2018
109 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 80.5 21/04/2018
110 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 81 21/04/2018
111 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 81.5 21/04/2018
112 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 82 21/04/2018
113 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 83 21/04/2018
114 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 84 21/04/2018
115 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 85 21/04/2018
116 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 85.5 21/04/2018
117 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 86 21/04/2018
118 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 87 21/04/2018
119 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 88 21/04/2018
120 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 89 21/04/2018
121 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 90 21/04/2018
122 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 91 21/04/2018
123 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 92 21/04/2018
124 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 93 21/04/2018
125 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 93.5 21/04/2018
126 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 94 21/04/2018
127 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 95 21/04/2018
128 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 96 21/04/2018
129 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 97 21/04/2018
130 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 97.5 21/04/2018
131 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 98 21/04/2018
132 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 99 21/04/2018
133 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 100 21/04/2018
134 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 101 21/04/2018
135 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 102 21/04/2018
136 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 103 21/04/2018
137 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 104 21/04/2018
138 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 105 21/04/2018
139 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 105.5 21/04/2018
140 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 106 21/04/2018
141 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 106.5 21/04/2018
142 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 107 21/04/2018
143 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 107.1 21/04/2018
144 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 107.5 21/04/2018
145 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 108 21/04/2018
146 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 109 21/04/2018
147 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 110 21/04/2018
148 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 111 21/04/2018
149 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 111.5 21/04/2018
150 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 112 21/04/2018
151 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap doujin 21/04/2018
152 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 00 extra: OnePunch Man x Dragon Ball 21/04/2018
153 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 113 21/04/2018
154 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 114 21/04/2018
155 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 114.5 21/04/2018
156 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 115 21/04/2018
157 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 116 21/04/2018
158 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 117 21/04/2018
159 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 118 21/04/2018
160 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 119 21/04/2018
161 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 120 21/04/2018
162 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 121 21/04/2018
163 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 122 21/04/2018
164 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 123 21/04/2018
165 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 124 21/04/2018
166 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 124.5 RAW 21/04/2018
167 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 125 21/04/2018
168 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 126 21/04/2018
169 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 127 21/04/2018
170 Onepunch-Man – Onepunch-Man Chap 128 21/04/2018
171 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 128.5 21/04/2018
172 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 129 21/04/2018
173 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 130 21/04/2018
174 Onepunch-Man – Onepunch-Man chap 131 21/04/2018