Thông tin truyện

Rainbow

Tác giả:

Abe George

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Đang cập nhật

Lượt xem:

307

Rainbow

Sáu chàng trai (16-17 tuổi) với các biệt danh Joe, Mario, Suppon, Baremoto, Heitai và Kyabetsu bị tống vào trại giáo dưỡng vì hành vi bạo lực, lừa đảo,… Họ phải sống trong địa ngục dưới sự giám sát của tên bác sĩ bệnh hoạn và bọn quản giáo tàn bạo. Lần đầu gặp mặt, nhóm bạn trẻ đã có cuộc ẩu đả với Sakuragi (còn gọi là Anchan), bạn cùng xà lim. Với tài năng đấm bốc, chàng trai trẻ đầy bí ẩn đã cho 6 cậu bé 1 trận ra trò.
Câu truyện không chỉ kể về cuộc đời của 7 nhân vật trong “địa ngục” đó mà còn cả những ước mơ, thất vọng của họ vì sự tẩy chay của cuộc đời. Đây là 1 câu chuyện cảm động về tình bạn phi thường, vô cùng gắn kết của các chàng trai.
Rainbow đã nhận giải thưởng Shogakukan Manga Award năm 2005 cho thể loại Seinen cùng với A Spirit of the Sun

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Rainbow – Rainbow chapter 1 06/03/2018
2 Rainbow – Rainbow chapter 2 06/03/2018
3 Rainbow – Rainbow chapter 3 06/03/2018
4 Rainbow – Rainbow chapter 4 06/03/2018
5 Rainbow – Rainbow chapter 5 06/03/2018
6 Rainbow – Rainbow chapter 6 06/03/2018
7 Rainbow – Rainbow chapter 7 06/03/2018
8 Rainbow – Rainbow chapter 8 06/03/2018
9 Rainbow – Rainbow chapter 9 06/03/2018
10 Rainbow – Rainbow chapter 10 06/03/2018
11 Rainbow – Rainbow chapter 11 06/03/2018
12 Rainbow – Rainbow chapter 12 06/03/2018
13 Rainbow – Rainbow chapter 13 06/03/2018
14 Rainbow – Rainbow chapter 14 06/03/2018
15 Rainbow – Rainbow chapter 15 06/03/2018
16 Rainbow – Rainbow chapter 16 06/03/2018
17 Rainbow – Rainbow chapter 17 06/03/2018
18 Rainbow – Rainbow chapter 18 06/03/2018
19 Rainbow – Rainbow chapter 19 06/03/2018
20 Rainbow – Rainbow chapter 20 06/03/2018
21 Rainbow – Rainbow chapter 21 06/03/2018
22 Rainbow – Rainbow chapter 22 06/03/2018
23 Rainbow – Rainbow chapter 23 06/03/2018
24 Rainbow – Rainbow chapter 24 06/03/2018
25 Rainbow – Rainbow chapter 25 06/03/2018
26 Rainbow – Rainbow chapter 26 06/03/2018
27 Rainbow – Rainbow chapter 27 06/03/2018
28 Rainbow – Rainbow chapter 28 06/03/2018
29 Rainbow – Rainbow chapter 29 06/03/2018
30 Rainbow – Rainbow chapter 30 06/03/2018
31 Rainbow – Rainbow chapter 31 06/03/2018
32 Rainbow – Rainbow chapter 32 06/03/2018
33 Rainbow – Rainbow chapter 33 06/03/2018
34 Rainbow – Rainbow chapter 34 06/03/2018
35 Rainbow – Rainbow chapter 35 06/03/2018
36 Rainbow – Rainbow chapter 36 06/03/2018
37 Rainbow – Rainbow chapter 37 06/03/2018
38 Rainbow – Rainbow chapter 38 06/03/2018
39 Rainbow – Rainbow chapter 39 06/03/2018
40 Rainbow – Rainbow chapter 40 06/03/2018
41 Rainbow – Rainbow chapter 41 06/03/2018
42 Rainbow – Rainbow chapter 42 06/03/2018
43 Rainbow – Rainbow chapter 43 06/03/2018
44 Rainbow – Rainbow chapter 44 06/03/2018
45 Rainbow – Rainbow chapter 45 06/03/2018
46 Rainbow – Rainbow chapter 46 06/03/2018
47 Rainbow – Rainbow chapter 47 06/03/2018
48 Rainbow – Rainbow chapter 48 06/03/2018
49 Rainbow – Rainbow chapter 49 06/03/2018
50 Rainbow – Rainbow chapter 50 06/03/2018
51 Rainbow – Rainbow chapter 51 06/03/2018
52 Rainbow – Rainbow chapter 52 06/03/2018
53 Rainbow – Rainbow chapter 53 06/03/2018
54 Rainbow – Rainbow chapter 54 06/03/2018
55 Rainbow – Rainbow chapter 55 06/03/2018
56 Rainbow – Rainbow chapter 56 06/03/2018
57 Rainbow – Rainbow chapter 57 06/03/2018
58 Rainbow – Rainbow chapter 58 06/03/2018
59 Rainbow – Rainbow chapter 59 06/03/2018
60 Rainbow – Rainbow chapter 60 06/03/2018
61 Rainbow – Rainbow chapter 61 06/03/2018
62 Rainbow – Rainbow chapter 62 06/03/2018
63 Rainbow – Rainbow chapter 63 06/03/2018
64 Rainbow – Rainbow chapter 64 06/03/2018
65 Rainbow – Rainbow chapter 65 06/03/2018
66 Rainbow – Rainbow chapter 66 06/03/2018
67 Rainbow – Rainbow chapter 67 06/03/2018
68 Rainbow – Rainbow chapter 68 06/03/2018
69 Rainbow – Rainbow chapter 69 06/03/2018
70 Rainbow – Rainbow chapter 70 06/03/2018
71 Rainbow – Rainbow chapter 71 06/03/2018
72 Rainbow – Rainbow chapter 72 06/03/2018
73 Rainbow – Rainbow chapter 73 06/03/2018
74 Rainbow – Rainbow chapter 74 06/03/2018
75 Rainbow – Rainbow chapter 75 06/03/2018
76 Rainbow – Rainbow chapter 76 06/03/2018
77 Rainbow – Rainbow chapter 77 06/03/2018
78 Rainbow – Rainbow chapter 78 06/03/2018
79 Rainbow – Rainbow chapter 79 06/03/2018
80 Rainbow – Rainbow chapter 80 06/03/2018
81 Rainbow – Rainbow chapter 81 06/03/2018
82 Rainbow – Rainbow chapter 82 06/03/2018
83 Rainbow – Rainbow chapter 83 06/03/2018
84 Rainbow – Rainbow chapter 84 06/03/2018
85 Rainbow – Rainbow chapter 85 06/03/2018
86 Rainbow – Rainbow chapter 86 06/03/2018
87 Rainbow – Rainbow chapter 87 06/03/2018
88 Rainbow – Rainbow chapter 88 06/03/2018
89 Rainbow – Rainbow chapter 89 06/03/2018
90 Rainbow – Rainbow chapter 90 06/03/2018
91 Rainbow – Rainbow chapter 91 06/03/2018
92 Rainbow – Rainbow chapter 92 06/03/2018
93 Rainbow – Rainbow chapter 93 06/03/2018
94 Rainbow – Rainbow chapter 94 06/03/2018
95 Rainbow – Rainbow chapter 95 06/03/2018
96 Rainbow – Rainbow chapter 96 06/03/2018
97 Rainbow – Rainbow chapter 97 06/03/2018
98 Rainbow – Rainbow chapter 98 06/03/2018
99 Rainbow – Rainbow chapter 99 06/03/2018
100 Rainbow – Rainbow chapter 100 06/03/2018
101 Rainbow – Rainbow chapter 101 06/03/2018
102 Rainbow – Rainbow chapter 102 06/03/2018
103 Rainbow – Rainbow chapter 103 06/03/2018
104 Rainbow – Rainbow chapter 104 06/03/2018
105 Rainbow – Rainbow chapter 105 06/03/2018
106 Rainbow – Rainbow chapter 106 06/03/2018
107 Rainbow – Rainbow chapter 107 06/03/2018
108 Rainbow – Rainbow chapter 108 06/03/2018
109 Rainbow – Rainbow chapter 109 06/03/2018
110 Rainbow – Rainbow chapter 110 06/03/2018
111 Rainbow – Rainbow chapter 111 06/03/2018
112 Rainbow – Rainbow chapter 112 06/03/2018
113 Rainbow – Rainbow chapter 113 06/03/2018
114 Rainbow – Rainbow chapter 114 06/03/2018
115 Rainbow – Rainbow chapter 115 06/03/2018
116 Rainbow – Rainbow chapter 116 06/03/2018
117 Rainbow – Rainbow chapter 117 06/03/2018
118 Rainbow – Rainbow chapter 118 06/03/2018
119 Rainbow – Rainbow chapter 119 06/03/2018
120 Rainbow – Rainbow chapter 120 06/03/2018
121 Rainbow – Rainbow chapter 121 06/03/2018
122 Rainbow – Rainbow chapter 122 06/03/2018
123 Rainbow – Rainbow chapter 123 06/03/2018
124 Rainbow – Rainbow chapter 124 06/03/2018
125 Rainbow – Rainbow chapter 125 06/03/2018
126 Rainbow – Rainbow chapter 126 06/03/2018
127 Rainbow – Rainbow chapter 127 06/03/2018
128 Rainbow – Rainbow chapter 128 06/03/2018
129 Rainbow – Rainbow chapter 129 06/03/2018
130 Rainbow – Rainbow chapter 130 06/03/2018
131 Rainbow – Rainbow chapter 131 06/03/2018
132 Rainbow – Rainbow chapter 132 06/03/2018
133 Rainbow – Rainbow chap 133 06/03/2018
134 Rainbow – Rainbow chap 134 06/03/2018
135 Rainbow – Rainbow chap 135 06/03/2018
136 Rainbow – Rainbow chap 136 06/03/2018
137 Rainbow – Rainbow chap 136 06/03/2018
138 Rainbow – Rainbow chap 137 06/03/2018
139 Rainbow – Rainbow chap 139 06/03/2018
140 Rainbow – Rainbow chap 140 06/03/2018
141 Rainbow – Rainbow chap 141 06/03/2018
142 Rainbow – Rainbow chap 142 06/03/2018
143 Rainbow – Rainbow chap 143 06/03/2018
144 Rainbow – Rainbow chap 144 06/03/2018
145 Rainbow – Rainbow chap 145 06/03/2018
146 Rainbow – Rainbow chap 146 06/03/2018
147 Rainbow – Rainbow chap 147 06/03/2018
148 Rainbow – Rainbow chap 148 06/03/2018
149 Rainbow – Rainbow chap 149 06/03/2018
150 Rainbow – Rainbow chap 150 06/03/2018
151 Rainbow – Rainbow chap 151 06/03/2018
152 Rainbow – Rainbow chap 152 06/03/2018
153 Rainbow – Rainbow chap 153 06/03/2018
154 Rainbow – Rainbow chap 154 06/03/2018
155 Rainbow – Rainbow chap 155 06/03/2018
156 Rainbow – Rainbow chap 156 06/03/2018
157 Rainbow – Rainbow chap 155 06/03/2018
158 Rainbow – Rainbow chap 156 06/03/2018
159 Rainbow – Rainbow chap 158 06/03/2018
160 Rainbow – Rainbow chap 159 06/03/2018
161 Rainbow – Rainbow chap 160 06/03/2018
162 Rainbow – Rainbow chap 161 06/03/2018
163 Rainbow – Rainbow chap 162 06/03/2018
164 Rainbow – Rainbow chap 163 06/03/2018
165 Rainbow – Rainbow chap 164 06/03/2018
166 Rainbow – Rainbow chap 165 06/03/2018
167 Rainbow – Rainbow chap 166 06/03/2018
168 Rainbow – Rainbow chap 167 06/03/2018
169 Rainbow – Rainbow chap 168 06/03/2018
170 Rainbow – Rainbow chap 169 06/03/2018
171 Rainbow – Rainbow chap 170 06/03/2018
172 Rainbow – Rainbow chap 171 06/03/2018