Thông tin truyện

Sát Thủ Kiếm Vương

Tác giả:

Cổ Long

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

1264

Sát Thủ Kiếm Vương

Tống Hà Giang mưu mô, mê kim lượng hơn tính mạng. Kha Bạc Kim trọng tín, thích la cà tửu lầu. Lâm Thành Tử lười biếng, nổi danh đạo chích do thuật khinh công có một không hai. Mộng Đình Hoa chung tình, sẵn sàng lấy đi đôi tròng mắt của kẻ nam nhân nào dám ghẹo bướm trêu hoa nhưng lại tôn thờ đôi mắt của Lãnh Nhật Phong, người kiếm khách khảng khái nổi danh giang hồ với ngoại hiệu Long kiếm. Ngũ Long nhất Phụng mỗi người mỗi tính nhưng lại thương trọng nhau như thủ túc. Vì muốn cứu người trong mộng, Long kiếm đã cùng các huynh đệ đi đến miền Tây Vực, xâm nhập Huyền Cung nhằm lấy Ngọc Tỷ về lại Trung Nguyên theo như thỏa ước với các nhân vật lãnh đạo của "Võ Lâm Vị Nghĩa". Ngọc Tỷ chưa thấy nhưng xác Mộng cô nương và Kim đại hiệp đã để lại tại Quỷ Đầu Quan, Tống Hà Giang cũng không khá hơn ....Kẻ nào đã ra tay độc ác ? Long kiếm sao lại không thể bảo vệ các huynh muội đã phần nào vì mình mà đi vào cửa tử ...Máu lại nhuộm đỏ võ lâm giang hồ ...

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Sát Thủ Kiếm Vương – Sát thủ kiếm vương – Hồi 01 21/04/2018
2 Sát Thủ Kiếm Vương – Sát thủ kiếm vương – Hồi 02 21/04/2018
3 Sát Thủ Kiếm Vương – Sát thủ kiếm vương – Hồi 03 21/04/2018
4 Sát Thủ Kiếm Vương – Sát thủ kiếm vương – Hồi 04 21/04/2018
5 Sát Thủ Kiếm Vương – Sát thủ kiếm vương – Hồi 05 21/04/2018
6 Sát Thủ Kiếm Vương – Sát thủ kiếm vương – Hồi 06 21/04/2018
7 Sát Thủ Kiếm Vương – Sát thủ kiếm vương – Hồi 07 21/04/2018
8 Sát Thủ Kiếm Vương – Sát thủ kiếm vương – Hồi 08 21/04/2018
9 Sát Thủ Kiếm Vương – Sát thủ kiếm vương – Hồi 09 21/04/2018
10 Sát Thủ Kiếm Vương – Sát thủ kiếm vương – Hồi 10 21/04/2018
11 Sát Thủ Kiếm Vương – Sát thủ kiếm vương – Hồi 11 21/04/2018
12 Sát Thủ Kiếm Vương – Sát thủ kiếm vương – Hồi 12 21/04/2018
13 Sát Thủ Kiếm Vương – Sát thủ kiếm vương – Hồi 13 21/04/2018
14 Sát Thủ Kiếm Vương – Sát thủ kiếm vương – Hồi 14 21/04/2018
15 Sát Thủ Kiếm Vương – Sát thủ kiếm vương – Hồi 15 21/04/2018
16 Sát Thủ Kiếm Vương – Sát thủ kiếm vương – Hồi 16 21/04/2018
17 Sát Thủ Kiếm Vương – Sát thủ kiếm vương – Hồi 17 21/04/2018
18 Sát Thủ Kiếm Vương – Sát thủ kiếm vương – Hồi 18 21/04/2018
19 Sát Thủ Kiếm Vương – Sát thủ kiếm vương – Hồi 19 21/04/2018
20 Sát Thủ Kiếm Vương – Sát thủ kiếm vương – Hồi 20 21/04/2018
21 Sát Thủ Kiếm Vương – Sát thủ kiếm vương – Hồi 21 21/04/2018
22 Sát Thủ Kiếm Vương – Sát thủ kiếm vương – Hồi 22 21/04/2018
23 Sát Thủ Kiếm Vương – Sát thủ kiếm vương – Hồi 23 21/04/2018
24 Sát Thủ Kiếm Vương – Sát thủ kiếm vương – Hồi 24 21/04/2018
25 Sát Thủ Kiếm Vương – Sát thủ kiếm vương – Hồi 25 21/04/2018
26 Sát Thủ Kiếm Vương – Sát thủ kiếm vương – Hồi 26 21/04/2018
27 Sát Thủ Kiếm Vương – Sát thủ kiếm vương – Hồi 27 21/04/2018
28 Sát Thủ Kiếm Vương – Sát thủ kiếm vương – Hồi 28 21/04/2018
29 Sát Thủ Kiếm Vương – Sát thủ kiếm vương – Hồi 29 21/04/2018
30 Sát Thủ Kiếm Vương – Sát thủ kiếm vương – Hồi 30 21/04/2018
31 Sát Thủ Kiếm Vương – Sát thủ kiếm vương – Hồi 31 21/04/2018
32 Sát Thủ Kiếm Vương – Sát thủ kiếm vương – Hồi 32 21/04/2018
33 Sát Thủ Kiếm Vương – Sát thủ kiếm vương – Hồi 33 21/04/2018
34 Sát Thủ Kiếm Vương – Sát thủ kiếm vương – Hồi 34 21/04/2018
35 Sát Thủ Kiếm Vương – Sát thủ kiếm vương – Hồi 35 21/04/2018
36 Sát Thủ Kiếm Vương – Sát thủ kiếm vương – Hồi 36 21/04/2018
37 Sát Thủ Kiếm Vương – Sát thủ kiếm vương – Hồi 37 21/04/2018
38 Sát Thủ Kiếm Vương – Sát thủ kiếm vương – Hồi 38 21/04/2018
39 Sát Thủ Kiếm Vương – Sát thủ kiếm vương – Hồi 39 21/04/2018
40 Sát Thủ Kiếm Vương – Sát thủ kiếm vương – Hồi 40 21/04/2018
41 Sát Thủ Kiếm Vương – Sát thủ kiếm vương – Hồi 41 21/04/2018
42 Sát Thủ Kiếm Vương – Sát thủ kiếm vương – Hồi 42 21/04/2018
43 Sát Thủ Kiếm Vương – Sát thủ kiếm vương – Hồi 43 21/04/2018
44 Sát Thủ Kiếm Vương – Sát thủ kiếm vương – Hồi 44 21/04/2018
45 Sát Thủ Kiếm Vương – Sát thủ kiếm vương – Hồi 45 21/04/2018
46 Sát Thủ Kiếm Vương – Sát thủ kiếm vương – Hồi 46 21/04/2018
47 Sát Thủ Kiếm Vương – Sát thủ kiếm vương – Hồi 47 21/04/2018
48 Sát Thủ Kiếm Vương – Sát thủ kiếm vương – Hồi 48 21/04/2018
49 Sát Thủ Kiếm Vương – Sát thủ kiếm vương – Hồi 49 21/04/2018
50 Sát Thủ Kiếm Vương – Sát thủ kiếm vương – Hồi 50 21/04/2018
51 Sát Thủ Kiếm Vương – Sát thủ kiếm vương – Hồi 51 21/04/2018
52 Sát Thủ Kiếm Vương – Sát thủ kiếm vương – Hồi 52 21/04/2018
53 Sát Thủ Kiếm Vương – Sát thủ kiếm vương – Hồi 53 21/04/2018
54 Sát Thủ Kiếm Vương – Sát thủ kiếm vương – Hồi 54 21/04/2018
55 Sát Thủ Kiếm Vương – Sát thủ kiếm vương – Hồi 55 (hết) 21/04/2018