Thông tin truyện

Thánh tổ

Tác giả:

Thần Cư Động Mạn

Thể loại:

Action , Adventure , Manhua , Martial arts

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Đang cập nhật

Lượt xem:

775

Thánh tổ

Đây là Thế giới Phong Thần được thăng cấp. Ở đây có Trụ Vương, Khương Tử Nha, Đắc Kỷ, Dương Tiễn... nhưng với địa vị hoàn toàn khác.
Ở đây cũng có Hoàng giả: Hỏa Vân Động Tam Hoàng. Ở đây cũng có Thánh Nhân: Đạo Môn Tam Thanh. Ở đây cũng có Thượng Cổ Ma Quỷ: Si Vưu, Hình Thiên...

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Thánh tổ – Thánh Tổ chap 1 07/03/2018
2 Thánh tổ – Thánh Tổ chap 2 07/03/2018
3 Thánh tổ – Thánh Tổ chap 3 07/03/2018
4 Thánh tổ – Thánh Tổ chap 4 07/03/2018
5 Thánh tổ – Thánh Tổ chap 5 07/03/2018
6 Thánh tổ – Thánh Tổ chap 6 07/03/2018
7 Thánh tổ – Thánh Tổ chap 7 07/03/2018
8 Thánh tổ – Thánh Tổ chap 8 07/03/2018
9 Thánh tổ – Thánh Tổ chap 9 07/03/2018
10 Thánh tổ – Thánh Tổ chap 10 07/03/2018
11 Thánh tổ – Thánh Tổ chap 11 07/03/2018
12 Thánh tổ – Thánh Tổ chap 12 07/03/2018
13 Thánh tổ – Thánh Tổ chap 13 07/03/2018
14 Thánh tổ – Thánh Tổ chap 14 07/03/2018
15 Thánh tổ – Thánh Tổ chap 15-45 07/03/2018
16 Thánh tổ – Thánh Tổ chap 46 07/03/2018
17 Thánh tổ – Thánh Tổ chap 47 07/03/2018
18 Thánh tổ – Thánh Tổ chap 48 07/03/2018
19 Thánh tổ – Thánh Tổ chap 49 07/03/2018
20 Thánh tổ – Thánh Tổ chap 50 07/03/2018
21 Thánh tổ – Thánh Tổ chap 51 07/03/2018
22 Thánh tổ – Thánh Tổ chap 52 07/03/2018
23 Thánh tổ – Thánh Tổ chap 53 07/03/2018
24 Thánh tổ – Thánh Tổ chap 54 07/03/2018
25 Thánh tổ – Thánh Tổ chap 55 07/03/2018
26 Thánh tổ – Thánh Tổ chap 56 07/03/2018
27 Thánh tổ – Thánh Tổ chap 57 07/03/2018
28 Thánh tổ – Thánh Tổ chap 58 07/03/2018
29 Thánh tổ – Thánh Tổ chap 59 07/03/2018
30 Thánh tổ – Thánh Tổ chap 60 07/03/2018
31 Thánh tổ – Thánh Tổ chap 61 07/03/2018
32 Thánh tổ – Thánh Tổ chap 62 07/03/2018
33 Thánh tổ – Thánh Tổ chap 63 07/03/2018
34 Thánh tổ – Thánh Tổ chap 64 07/03/2018
35 Thánh tổ – Thánh Tổ chap 65 07/03/2018
36 Thánh tổ – Thánh Tổ chap 66 07/03/2018
37 Thánh tổ – Thánh Tổ chap 67 07/03/2018
38 Thánh tổ – Thánh Tổ chap 68 07/03/2018
39 Thánh tổ – Thánh Tổ chap 69 07/03/2018
40 Thánh tổ – Thánh Tổ chap 70 07/03/2018
41 Thánh tổ – Thánh Tổ chap 71 07/03/2018
42 Thánh tổ – Thánh Tổ chap 72 07/03/2018
43 Thánh tổ – Thánh Tổ chap 73 07/03/2018
44 Thánh tổ – Thánh Tổ chap 74 07/03/2018
45 Thánh tổ – Thánh Tổ chap 75 22/03/2018
46 Thánh tổ – Thánh Tổ chap 76 22/03/2018
47 Thánh tổ – Thánh Tổ chap 77 22/03/2018
48 Thánh tổ – Thánh Tổ chap 78 22/03/2018
49 Thánh tổ – Thánh Tổ chap 79 22/03/2018
50 Thánh tổ – Thánh Tổ chap 80 22/03/2018
51 Thánh tổ – Thánh Tổ chap 81 09/04/2018
52 Thánh tổ – Thánh Tổ chap 82 09/04/2018
53 Thánh tổ – Thánh Tổ chap 83 09/04/2018
54 Thánh tổ – Thánh Tổ chap 84 09/04/2018
55 Thánh tổ – Thánh Tổ chap 85 09/04/2018
56 Thánh tổ – Thánh Tổ chap 86 09/04/2018
57 Thánh tổ – Thánh Tổ chap 87 09/04/2018
58 Thánh tổ – Thánh Tổ chap 88 09/04/2018
59 Thánh tổ – Thánh Tổ chap 89 20/04/2018
60 Thánh tổ – Thánh Tổ chap 90 20/04/2018
61 Thánh tổ – Thánh Tổ chap 91 20/04/2018
62 Thánh tổ – Thánh Tổ chap 92 20/04/2018