Thông tin truyện

Trọn đời bên nhau

Tác giả:

Mặc Bảo Phi Bảo

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

162

Trọn đời bên nhau

Trọn đời bên nhau là cuốn sách có nội dung nhẹ nhàng, tiết tấu chậm rãi, tuy vậy không hề gây nhàm chán chút nào. Nếu ai đã từng đọc Cốt Cách Mỹ Nhân, Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh... sẽ biết cách viết của Mặc Bảo Phi Bảo lôi cuốn thế nào. Đây là một câu chuyện về tình yêu thầy trò, nhưng không chỉ giới hạn trong tình cảm thầy trò đó. Nếu bạn gặp được một người thầy giáo, đã từng là một bác sĩ ngoại khoa. Năm 13 tuổi đó, anh ấy là bác sĩ nơi mẹ bạn đang điều trị, lại ngoài ý muốn mà sau bảy năm sau anh không còn nghe thấy gì, cũng không thể làm phẫu thuật được nữa, lại bắt đầu học lại một lần nữa và trở thành một người thầy giáo bình thường. Nếu anh cùng với bạn giống nhau, đều là những đứa con bị chính người mẹ sinh thành vứt bỏ, không thể nói chuyện được với cha mình. Nếu anh bởi vì cứu sống người trong cơn dịch bệnh lan tràn mà mất đi sức khỏe vốn có của chính anh. Nếu anh yêu bạn. Bạn có thể bỏ qua anh sao, có thể không yêu anh sao? “Cố Bình Sinh, bình sinh không có gì hối tiếc.” Từ nay về sau, không cần nghĩ tới quá khứ đã qua, em chỉ muốn hướng đến tương lai mà anh đã trao cho em. Đó là một câu chuyện xưa rất giản dị, kể về hai đứa trẻ đáng thương, sưởi ấm lẫn nhau.

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Trọn đời bên nhau – Trọn Đời Bên Nhau – Chương 01 06/03/2018
2 Trọn đời bên nhau – Trọn Đời Bên Nhau – Chương 02 06/03/2018
3 Trọn đời bên nhau – Trọn Đời Bên Nhau – Chương 03 06/03/2018
4 Trọn đời bên nhau – Trọn Đời Bên Nhau – Chương 04 06/03/2018
5 Trọn đời bên nhau – Trọn Đời Bên Nhau – Chương 05 06/03/2018
6 Trọn đời bên nhau – Trọn Đời Bên Nhau – Chương 06 06/03/2018
7 Trọn đời bên nhau – Trọn Đời Bên Nhau – Chương 07 06/03/2018
8 Trọn đời bên nhau – Trọn Đời Bên Nhau – Chương 08 06/03/2018
9 Trọn đời bên nhau – Trọn Đời Bên Nhau – Chương 09 06/03/2018
10 Trọn đời bên nhau – Trọn Đời Bên Nhau – Chương 10 06/03/2018
11 Trọn đời bên nhau – Trọn Đời Bên Nhau – Chương 11 06/03/2018
12 Trọn đời bên nhau – Trọn Đời Bên Nhau – Chương 12 06/03/2018
13 Trọn đời bên nhau – Trọn Đời Bên Nhau – Chương 13 06/03/2018
14 Trọn đời bên nhau – Trọn Đời Bên Nhau – Chương 14 06/03/2018
15 Trọn đời bên nhau – Trọn Đời Bên Nhau – Chương 15 06/03/2018
16 Trọn đời bên nhau – Trọn Đời Bên Nhau – Chương 16 06/03/2018
17 Trọn đời bên nhau – Trọn Đời Bên Nhau – Chương 17 06/03/2018
18 Trọn đời bên nhau – Trọn Đời Bên Nhau – Chương 18 06/03/2018
19 Trọn đời bên nhau – Trọn Đời Bên Nhau – Chương 19 06/03/2018
20 Trọn đời bên nhau – Trọn Đời Bên Nhau – Chương 20 06/03/2018
21 Trọn đời bên nhau – Trọn Đời Bên Nhau – Chương 21 06/03/2018
22 Trọn đời bên nhau – Trọn Đời Bên Nhau – Chương 22 06/03/2018
23 Trọn đời bên nhau – Trọn Đời Bên Nhau – Chương 23 06/03/2018
24 Trọn đời bên nhau – Trọn Đời Bên Nhau – Chương 24 06/03/2018
25 Trọn đời bên nhau – Trọn Đời Bên Nhau – Chương 25 06/03/2018
26 Trọn đời bên nhau – Trọn Đời Bên Nhau – Chương 26 06/03/2018
27 Trọn đời bên nhau – Trọn Đời Bên Nhau – Chương 27 06/03/2018
28 Trọn đời bên nhau – Trọn Đời Bên Nhau – Chương 28 06/03/2018
29 Trọn đời bên nhau – Trọn Đời Bên Nhau – Chương 29 06/03/2018
30 Trọn đời bên nhau – Trọn Đời Bên Nhau – Chương 30 06/03/2018
31 Trọn đời bên nhau – Trọn Đời Bên Nhau – Chương 31 06/03/2018
32 Trọn đời bên nhau – Trọn Đời Bên Nhau – Chương 32 06/03/2018
33 Trọn đời bên nhau – Trọn Đời Bên Nhau – Chương 33 06/03/2018
34 Trọn đời bên nhau – Trọn Đời Bên Nhau – Chương 34 06/03/2018
35 Trọn đời bên nhau – Trọn Đời Bên Nhau – Chương 35 06/03/2018
36 Trọn đời bên nhau – Trọn Đời Bên Nhau – Chương 36 06/03/2018
37 Trọn đời bên nhau – Trọn Đời Bên Nhau – Chương 37 06/03/2018
38 Trọn đời bên nhau – Trọn Đời Bên Nhau – Chương 38 06/03/2018
39 Trọn đời bên nhau – Trọn Đời Bên Nhau – Chương 39 06/03/2018
40 Trọn đời bên nhau – Trọn Đời Bên Nhau – Chương 40 06/03/2018
41 Trọn đời bên nhau – Trọn Đời Bên Nhau – Chương 41 06/03/2018
42 Trọn đời bên nhau – Trọn Đời Bên Nhau – Chương 42 06/03/2018
43 Trọn đời bên nhau – Trọn Đời Bên Nhau – Chương 43 06/03/2018
44 Trọn đời bên nhau – Trọn Đời Bên Nhau – Chương 44 06/03/2018
45 Trọn đời bên nhau – Trọn Đời Bên Nhau – Chương 45 06/03/2018
46 Trọn đời bên nhau – Trọn Đời Bên Nhau – Chương 46 06/03/2018
47 Trọn đời bên nhau – Trọn Đời Bên Nhau – Chương 47 06/03/2018
48 Trọn đời bên nhau – Trọn Đời Bên Nhau – Chương 48 06/03/2018
49 Trọn đời bên nhau – Trọn Đời Bên Nhau – Chương 49 06/03/2018
50 Trọn đời bên nhau – Trọn Đời Bên Nhau – Chương 50 06/03/2018
51 Trọn đời bên nhau – Trọn Đời Bên Nhau – Chương 51 06/03/2018
52 Trọn đời bên nhau – Trọn Đời Bên Nhau – Chương 52 06/03/2018
53 Trọn đời bên nhau – Trọn Đời Bên Nhau – Chương 53 06/03/2018
54 Trọn đời bên nhau – Trọn Đời Bên Nhau – Chương 54 06/03/2018
55 Trọn đời bên nhau – Trọn Đời Bên Nhau – Chương 55 06/03/2018
56 Trọn đời bên nhau – Trọn Đời Bên Nhau – Chương 56 06/03/2018
57 Trọn đời bên nhau – Trọn Đời Bên Nhau – Chương 57 06/03/2018
58 Trọn đời bên nhau – Trọn Đời Bên Nhau – Chương 58 06/03/2018
59 Trọn đời bên nhau – Trọn Đời Bên Nhau – Chương 59 06/03/2018
60 Trọn đời bên nhau – Trọn Đời Bên Nhau – Chương 60 06/03/2018
61 Trọn đời bên nhau – Trọn Đời Bên Nhau – Chương 61 06/03/2018
62 Trọn đời bên nhau – Trọn Đời Bên Nhau – Chương 62 06/03/2018
63 Trọn đời bên nhau – Trọn Đời Bên Nhau – Chương 63 06/03/2018
64 Trọn đời bên nhau – Trọn Đời Bên Nhau – Chương 64 06/03/2018
65 Trọn đời bên nhau – Trọn Đời Bên Nhau – Chương 65 06/03/2018
66 Trọn đời bên nhau – Trọn Đời Bên Nhau – Chương 66 06/03/2018
67 Trọn đời bên nhau – Trọn Đời Bên Nhau – Chương 67 06/03/2018